அருட்தந்தை அன்புராசா அவர்களின் அன்புள்ள ஆரியசிங்கவுக்கு நூல் அறிமுகமும், வெளியீடும்.

  0
  25

  அருட்தந்தை அன்புராசா அவர்களின் அன்புள்ள ஆரியசிங்கவுக்கு நூல் அறிமுகமும், வெளியீடும்.

  தமிழ், ஆங்கிலம், சிங்களம், ஆகிய மொழிகளில் எழுதப்பட்ட நூல்களின் அறிமுகமும் வெளியீடும்.

  இடம்: புனித பவுல் பாடசாலை
  நாள்: 19.09.2023 செய்வாய்
  நேரம்: 18.00

  அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.
  ஒழுங்கமைப்பு: தமிழ்சங்கம் பேர்கன் நோர்வே